شرکت باغبان تاک

شرکت باغبان تاک، در زمینه تولید سموم ارگانیک کشاورزی، قارچ کش و باکتری کش های ارگانیک فعالیت دارد.
محصولات این شرکت به شرح ذیل می باشد:
- بردو فیکس
- رنگ بردو
- ترکیب بردو
- بردو دوقلو
- رنگ بردو
- سولفات مس

کلمات قابل جستجو

  • شرکت باغبان تاک
  • سم کشاورزی
  • قارچ کش
  • باکتری کش

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی