معرفی رشته های تحصیلی مرتبط با نمایشگاه مجازی باماHSEE

معرفی رشته بهداشت عمومی

معرفی رشته بهداشت عمومی

دست آورده های بشری در دوره انقلاب صنعتی در مواجهه با پیدایش مسائل جدیدی از قبیل: شیوع بیماری ها، بروز اپیدمی های مختلف، پیدایش مسائل مربوط به محیط زیست و...

معرفی رشته ارگونومی

معرفی رشته ارگونومی

ارگونومی، علم شناسایی عوامل مؤثر در افزایش کارایی انسان است. به عبارت دیگر، ایجاد تغییرات هدفمند در جهت تعامل جسمی و روانی انسان با محیط، را ارگونومی می گویند.

توصیه شده.

به حساب خود وارد شوید

فرم زیر را برای ثبت نام تکمیل نمایید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید