اخبار

دسته آموزشی شامل آموزش ثبت نوشته ها و مطالب در مجله باما است

کسب مقام نخست نمایشگاه مجازی باما در رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

کسب مقام نخست نمایشگاه مجازی باما در رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در راستای اجرای سیاست ها و اقدامات به منظور توسعه ارتباط با جامعه و صنعت، اقدام به برگزاری رویدادی با عنوان...

حضور ریاست محترم مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در مجمع عمومی و سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کشور

حضور ریاست محترم مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در مجمع عمومی و سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کشور

حضور جناب آقای مهندس پرکنی ریاست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در مجمع عمومی و سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کشور

صفحه 1 از 2 1 2

توصیه شده.

به حساب خود وارد شوید

فرم زیر را برای ثبت نام تکمیل نمایید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید