اخبار

دسته آموزشی شامل آموزش ثبت نوشته ها و مطالب در مجله باما است

حضور ریاست محترم مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در مجمع عمومی و سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کشور

حضور ریاست محترم مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در مجمع عمومی و سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کشور

حضور جناب آقای مهندس پرکنی ریاست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در مجمع عمومی و سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کشور

رونمایی رسمی از نمایشگاه مجازی باماHSEE در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد (۱۵ مرداد ماه ۹۸)

رونمایی رسمی از نمایشگاه مجازی باماHSEE در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد (۱۵ مرداد ماه ۹۸)

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز سه شنبه ۱۵ مرداد ماه ۹۸، هفتمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان به ریاست "محمدعلی طالبی" استاندار یزد...

توصیه شده.

به حساب خود وارد شوید

فرم زیر را برای ثبت نام تکمیل نمایید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید