قوانین و مقررات، آیین نامه ها، رهنمودها و استانداردهای HSEE

آئین نامه ها، استانداردها و دستورالعمل های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مرکز تعلیمات و تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار)

آئین نامه ها، استانداردها و دستورالعمل های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مرکز تعلیمات و تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار)

مرکز تعلیمات و تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 1348 هجری شمسی با رویکرد حفظ و صیانت از نیروی انسانی مولد و منابع مادی از طریق ارائه خدمات...

توصیه شده.

به حساب خود وارد شوید

فرم زیر را برای ثبت نام تکمیل نمایید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید