شرکت فنی و مهندسی بامین تهویه

خدمات شرکت فنی و مهندسی بامین تهویه :
- طراحی، تولید و ساخت سیستم های تهویه مطبوع
- طراحی و ساخت سیستم های رطوبت زن و رطوبت گیر
- دستگاه تصفیه آب و هوا
- مخازن و سختی گیر
- پمپ و بوستر پمپ
- و...

کلمات قابل جستجو

  • بامین تهویه
  • تصفیه آب
  • تصفیه هوا
  • طراحی
  • سختی گیر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی