شرکت بام فرایند سیستم

بام‌ فرآیند سیستم‌ (کلمه ی بام از یک سو در ادبیات فارسی به معنای فراز و بالا است و از سوی دیگر حروف ابتدایی کلمات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کنار یکدیگر نیز واژه بام را شکل می‌دهند) در سال ۱۳۹۱ با هدف توسعه خدمات فنی و‌ مهندسی در‌حوزه technical safety و HSE با تلفیقی از دانش و‌ تجربه تاسیس گردید، ماموریت اصلی شرکت بسط و ‌توسعه خدمات تخصصی در‌حوزه ایمنی فرایند، مهندسی ایمنی و HSE در صنایع است که با تکیه بر توان فنی متخصصین و تحربه مدیران شرکت میسر است.
زمینه های اصلی خدمات بام فرایند سیستم به شرح زیر است:
- خدمات مشاوره و مهندسی ایمنی فرایند؛
- خدمات مهندسی و مشاوره حریق (طراحی و اجرا سیستم های اعلام و اطفاء حریق، بازرسی و صدورگواهی نامه تایید صلاحیت، تعمیرات و نگهداری)؛
خدمات تخصصی HSE؛
- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و دوره های تخصصی داخلی و بین المللی.

کلمات قابل جستجو

  • بام فرایند سیستم
  • مشاوره
  • ایمنی
  • حریق
  • بهداشت حرفه ای
  • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی