شرکت بام فرایند سیستم

شرکت بام فرایند سیستم در تمام زمینه‌های دخیل در مبحث HSE، کلیه خدمات خود را ارائه می نماید.
خدمات شرکت:
- ارائه خدمات فنی و مشاوره مهندسی در حوزه علوم مرتبط با HSE: خدمات فنی، مهندسی حریق، مهندسی ایمنی، ایمنی شهری، مهندسی محیط زیست و بهداشت حرفه ای و مدیریت خوردگی
- خدمات آموزشی
- خدمات پشتیبانی در موارد مرتبط با HSE

کلمات قابل جستجو

  • بام فرایند سیستم
  • مشاوره
  • ایمنی
  • حریق
  • بهداشت حرفه ای
  • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی