مؤسسه بانوان حامی محیط زیست شهری و روستایی کویر یزد

اهداف مؤسسه بانوان حامی محیط زیست شهری و روستایی کویر یزد:
- تلاش در جهت استفاده از توان جامعه بانوان محلی برای ارتقای وضعیت محیط زیست شهری و روستایی یزد
- تلاش در حفظ، ارتقا و توسعه فضای سبز در مناطق شهری و روستایی استان یزد
- تلاش در جهت بهبود وضعیت آب و خاک، هوای مناطق شهری و روستایی و کاهش آلایندگی
- تلاش در جهت حفظ و ایجاد فضای زیبا و مناسب شهری و روستایی استان اعم از نظافت و رفع مشکل زباله و پسماند
- تلاش در جهت ترویج مصرف بهینه انرژی و آب شرب در خانواده های شهری و روستایی
عملکرد مؤسسه:
- تشکیل گروه های بانوان محلی در کاشت نهال و توسعه فضای سبز در محلات شهری و روستایی با همکاری دستگاه های ذیربط
- برگزاری نمایشگاه ها و گارگاه های آموزشی و اردوها و ارائه بروشور و چاپ کتاب و نشریات در جهت ارتقای فرهنگ محیط زیستی بانوان با همکاری و مجوز دستگاه های ذیربط
- انجام برنامه های آموزشی و فرهنگی در جهت استفاده بهینه از سوخت و مصرف انرژی و آب توسط بانوان یزدی
- ارائه آموزش لازم و مقتضی در کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدأ و مدیریت پسماند توسط بانوان و دستگاه های ذیربط
- انجام فعالت هایی در راستای بهبود بهداشت و نظافت عمومی و زیبایی مناطق شهری و روستایی توسط بانوان محلی

کلمات قابل جستجو

  • مؤسسه بانوان حامی محیط زیست شهری و روستایی کویر
  • محیط زیست
  • آموزش
  • پسماند
  • خدمات شهری
  • فضای سبز
  • بهداشت
  • سازمان مردم نهاد
  • NGO

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی