شرکت بهره ور سازان صاحب ایده خزر

خدمات شرکت بهره ور سازان صاحب ایده خزر:
- مهندسی و مدیریت پسماند شهری
- تصفیه آب
- تصفیه فاضلاب خانگی و بهداشتی
- تصفیه فاضلاب صنعتی

کلمات قابل جستجو

  • بهره ور سازان صاحب ایده خزر
  • تصفیه
  • پسماند
  • آب و فاضلاب
  • پسماند شهری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی