شرکت بازارگان کالا

شرکت بازارگان کالا، در زمینه تولید و واردات انواع نهاده های کشاورزی، کود، آفت کش و بذر فعالیت دارد.
برخی محصولات این شرکت:
- کودهای آلی، زیستی و شیمیایی
- سموم دفع آفات شیمیایی و غیر شیمیایی
- بذور هیبریدی

کلمات قابل جستجو

  • شرکت بازارگان کالا
  • نهاده کشاورزی
  • کود
  • آفت کش
  • بذر
  • سموم

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی