شرکت بهبودگران صنعت سبز

زمینه فعالیت شرکت بهبودگران صنعت سبز:
- مدیریت HSE، آموزش، استاندارد سازی و استقرار در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- طراحی سیستم های مدیریتی و بهبود ساختار سازمانی و منابع انسانی
- مدیریت ریسک عملیاتی، فرایندی و استراتژیک
- مدیریت LCA، جمع آوری و تحلیل داده و طراحی جداول اثرات زیست محیطی فرایندها و تجهیزات
- مشاوره و ایجاد سیستم های برنامه ریزی تولید، مهندسی فروش، موجودی و انبارها، کنترل پروژه و مدیریت نگهداری و تعمیرات، اتوماسیون، سیستم های کنترل مدیری

کلمات قابل جستجو

  • بهبودگران صنعت سبز
  • مشاوره
  • ایمنی
  • بهداشت
  • محیط زیست
  • طراحی
  • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی