شرکت بهماند

گروه بهماند با هدف حمایت از محیط‌زیست و بهبود چرخه مدیریت پسماند، خدمات خود را در بستر تکنولوژی و فناوری ارائه می‌دهد. رسالت این گروه آموزش برای ارتقا فرهنگ جداسازی و تفکیک پسماند خشک از تر در مبدأ می‌باشد

کلمات قابل جستجو

  • بهماند
  • پسماند
  • آموزش
  • محیط زیست
  • تفکیک پسماند

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی