شرکت بهینه سازان هوشمند ساختمان بهسا

شرکت بهینه سازان هوشمند ساختمان در زمینه طراحی، تولید، مشاوره، سیستم های F&G ، سیستم اعلام حریق، تجهیزات آتش نشانی و ایمنی فعالیت میکند.
خدمات و محصولات شرکت در زمینه های:
- تجهیزات آتش نشانی
- سیستم اعلام حریق
- سیستم اطفاء حریق آیروسل
- تجهیزات مکنده دود در زمان حریق
- درب های مقاوم در برابر حریق
- پوشش های مقاوم در برابر حریق
- خودروهای واکنش سریع و آتش نشانی
میباشد.

کلمات قابل جستجو

  • بهینه سازان هوشمند ساختمان
  • بهسا
  • تجهیزات آتش نشانی
  • اعلام حریق
  • اطفاء حریق
  • تجهیزات مکنده دود در زمان حریق
  • درب های مقاوم در برابر حریق
  • پوشش های مقاوم در برابر حریق

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی