بینا آزما سپاهان

فعالیت های شرکت بینا آزما سپاهان:
- اندازه گیری پارامترهای آلاینده آب، خاک و هوا جهت اخذ پروانه بهره برداری، افزایش ظرفیت و گواهینامه های زیست محیطی مانند ISO 14000
- تجزیه تحلیل انواع نمونه های خاک، آب و پساب
- بررسی صحت عملکرد انواع سامانه های فیلتراسیون، RO و تصفیه پساب
- مجری طرح پايش خود اظهاری سازمان حفاظت محيط زيست

کلمات قابل جستجو

  • بینا آزما سپاهان
  • آزمایشگاه معتمد
  • اصفهان
  • آزمایشگاه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی