شرکت مهندسان مشاور باران نمود پارس

شرکت مهندسان مشاور باران نمود پارس در سال 1391 با شماره ثبت 45376 با موضوع مطالعات آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی (مهندسی آب) تأسیس گردیده است.
این شرکت در زمینه‌های مختلف از جمله مطالعات و نظارت شبکه‌های توزیع و تصفیه خانه‌های‌آب، شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، خطوط انتقال و تصفیه‌ خانه‌های فاضلاب، شبکه‌های جمع‌آوری، هدایت و دفع آب های سطحی، طراحی و نظارت بر شبکه‌های آبیاری و زهکشی و طرح های تأمین آب ارائه خدمات می‌نماید. همچنین در زمینه‌های نقشه برداری و مهندسی رودخانه و کشاورزی و منابع طبیعی نیز فعال می‌باشد.
خدمات شرکت:
- تأسیسات آب و فاضلاب: آبرسانی شهری، آبرسانی صنعتی، فضای سبز شهری، خطوط و انتقال آب و مطالعات تصفیه آب و فاضلاب و شیرین سازی
- شبکه های آبیاری و زهکشی: طرح های آبياری و زهكشی، ايستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال، كشاورزی و دامپروری و پرورش آبزيان، بهره‌برداری و نگهداری شبكه‌های آبياری و زهكشی، طراحی، نظارت بر طراحی، نظارت بر اجرا، نظارت بر بهره برداری
- حفاظت و مهندسی رودخانه ها: مهندسی رودخانه و كنترل سيلاب، تعیین حدود بستر و حریم رودخانه ها، ساماندهی رودخانه و مدیریت امورات اجرای آن، سیل بند و مدیریت امورات اجرای آن

کلمات قابل جستجو

  • باران نمود پارس
  • طراحی
  • آب و فاضلاب
  • تصفیه
  • تجهیزات
  • کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی