شرکت بنیان انرژی البرز

شرکت بنیان انرژی البرز به عنوان یک شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت، آزمایشگاهی، بازرگانی و آموزشی در تخصص های محیط زیست، انرژی و صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی شروع به فعالیت نموده است.
خدمات شرکت:
- مطالعات سیستم و برنامه مدیریت زیست محیطی
- خدمات آزمایشگاهی محیط زیست و انرژی شامل آزمایشات : آب و فاضلاب، هوا، فلزات سنگین، ترکیبات نفتی و سموم، میکروبی، اندازه گیری و محاسبات راندمان انرژی حرارتی و الکتریکی و آزمایشات خوردگی
- طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و راهبری تصفیه خانه های آب و پسآب
- خدمات مدیریت پسماند های صنعتی، ویژه و خطرناک
- انجام پروژه های ارزیابی اثرات زیست محیطی
- مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت کارخانجات تصفیه روغن موتور، تولید انواع روان کننده ها، قیر و فرآورده های قیری و اسید سولفوریک
- و...

کلمات قابل جستجو

  • بنیان انرژی البرز
  • تجهیزات
  • آزمایشگاه
  • محیط زیست
  • آب و فاضلاب
  • تصفیه
  • پسماند
  • طراحی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی