شرکت بردو

شرکت بردو در زمینه طراحی و اجرای پروژه هایی در قالب؛ خطوط انتقال آب، شبکه جمع آوری فاضلاب،اجرای سازه های هیدرولیکی، اجرای عملیات ساختمانی و تجهیزاتی تصفیه خانه های بزرگ آب و فاضلاب، اجرای عملیات زیر بنایی و... فعالیت می کند.

کلمات قابل جستجو

  • بردو
  • آب و فاضلاب
  • تصفیه خانه
  • طراحی
  • تجهیزات
  • خطوط انتقال آب
  • سر ریز
  • سد
  • کانال
  • شبکه جمع آوری فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی