شركت ارين تهويه برج بهشت

شركت ارين تهويه برج بهشت در زمينه کارشناسی، مشاوره، طراحی، نظارت، فروش و اجرای تأسيسات مكانيكي و تهويه مطبوع فعاليت مي كند. زمينه فعاليت اين شركت صرفا بازرگانی نبوده بلكه در زمينه مشاوره، طراحي، نظارت و اجرای سيستم های تهويه مطبوع همراه با سرويس و نگهداری پروژه های بیمارستانی، صنعتی، مجموعه های ورزشی، تجاری، اداری، مسکونی و... فعال می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • ارين تهويه برج بهشت
  • تهويه مطبوع
  • سيستم هاي تهويه مطبوع
  • مشاوره
  • طراحي
  • پروژه هاي صنعتي

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی