مرکز تخصصی طب کار برزویه

مرکز تخصصی طب کار برزویه مجری معاینات استخدام (بیمه)،انجام معاینات پیش از استخدام،انجام معاینات پزشکی برقراری بیمه تأمین اجتماعی،ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی مرتبط با سلامت شغلی،انجام معاینات سالیانه کارکنان و کارگران سازمانها و کارخانجات،صدور و کارت سلامت رانندگان است.

کلمات قابل جستجو

  • مرکز تخصصی طب کار برزویه
  • مرکز تخصصی طب کار
  • طب کار
  • معاینات شغلی
  • بیماری های شغلی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی