شرکت مهندسین مشاور بهتا پایش شمال

اهداف عمده تأسیس شرکت مهندسین مشاور بهتا پایش شمال، ارائه خدمات مهندسی مشاور و نیز دانش بنیان، در زمینه های مختلف مهندسی عمران، صنعت آب، محیط زیست و منابع طبیعی است.
این شرکت به موازات ارائه خدمات طراحی و مهندسی مشاوره‌ای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، بخشی از فعاليت‌های خود را به انجام مطالعات محيط زيستی و برطرف نمودن مشکلات مختلف این حوزه در سطح کشور اختصاص داده است و بدين منظور واحدی تحت عنوان «آزمایشگاه محيط زيست» را در كنار ساير واحدهای مطالعاتی و اجرايی در ساختار تشكيلاتی خود ايجاد نموده است.
این آزمایشگاه قابلیت نمونه‌برداری و اندازه‌گیری کلیه آلاینده‌های محیط زیست در منابع آب، فاضلاب، پساب و رسوب را بشرح ذیل دارا می‌باشد:
- نمونه‌برداری تخصصی از کلیه منابع آب های سطحی و زیرزمینی، فاضلاب، پساب و رسوب، بافت جانداران و …
- اندازه‌گیری پارامترهای بخش فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبی
- سطح مقطع، سرعت، آبسنجی (دبی)، دمای هوای خشک و تر و …
- و...
محصولات شرکت:
- تصفیه آب
- کنترل سیلاب
- جمع آوری آب باران
- اتوماسیون آبیاری
- ابزار دقیق

کلمات قابل جستجو

  • بهتا پایش شمال
  • محیط زیست
  • طراحی
  • آزمایشگاه
  • پساب
  • آب و فاضلاب
  • تصفیه آب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی