شرکت لوله پلی اتیلن بوکان

محصولات شرکت لوله پلی اتیلن بوکان:
- لوله آبیاری قطره ای
- لوله آبرسانی
- لوله گاز رسانی

کلمات قابل جستجو

  • لوله پلی اتیلن بوکان
  • آبیاری
  • آبیاری قطره ای
  • لوله آبرسانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی