کارشناس بهداشت محیط

- فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
- تسلط به نرم افزارهای آفیس
- تسلط به زبان انگلیسی

کلمات قابل جستجو

  • بهداشت محیط
  • بیرجند
  • خراسان جنوبی
  • کارجویان

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی