شرکت هوشمند سازی کاما

شرکت هوشمند سازی کاما خدمات خود را در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های هوشمند ساختمان ارائه می دهد. این شرکت در قالب آموزش، مشاوره، طراحی، تولید و تأمین قطعات و پیاده سازی سیستم های هوشمند ساختمان فعالیت می کند.
خدمات شرکت:
- BMS
- ساختمان هوشمند
- نورپردازی
- معماری و طراحی داخلی
- انرژی های نو
- ممیزی انرژی
- اجرای تأسیسات الکتریکی

کلمات قابل جستجو

  • کاما
  • مشاوره
  • طراحی
  • انرژی
  • هوشمندسازی ساختمان

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی