شرکت سیتو متین ژن

شرکت سیتو متین ژن در زمینه تولید آنتی بادی، مواد و کیت های آزمایشگاهی با تکنولوژی بالا و دارای کیفیت و قیمت مناسب برای پژوهشگران رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، علوم زیستی، ایمونولوژی و علوم آزمایشگاهی خدمات خود را ارائه می دهد. این شرکت همچنین در زمینه انجام و مشاوره پروژه های تحقیقاتی با سایر محققان و موسسات تحقیقاتی همکاری می کند.
خدمات شرکت:
- تولید آنتی بادی
- مواد و کیت های آزمایشگاهی
- مشاوره در پروژه های تحقیقاتی

کلمات قابل جستجو

  • سیتو متین ژن
  • مواد آزمایشگاهی
  • کیت های آزمایشگاهی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی