شرکت کلرآب

شركت كلرآب كه خود از دست اندركاران صنعت آب بوده و مي باشند، به منظور تاثيرگذاري مثبت در روند پيشرفت صنعت آب و فاضلاب ايران، خود را موظف به فراگيري دانش روز و تاسيس كارخانه اختصاصي صنعت آب و فاضلاب جهت خدمات فني به جامعه مي دانستند،شركت كلرآب از همان ابتدا موفق به اخذ گواهينامه فعاليت صنعتي، گواهينامه استاندارد و تجهيزات تاسيساتي آب و فاضلاب از وزارت صنايع، گواهينامه شركت تعاوني شركتهاي آب و فاضلاب ، گواهينامه سنديكاي شركتهاي تصفيه آب و فاضلاب و عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران (داراي كارت بازرگاني) شد،شركت داراي صلاحيت پيمانكاري در رشته آب و تجهيزات و تاسيسات شده همچنين داراي صلاحيت ساخت تحهيزات از سازمان مديريت وبرنامه ريزي گرديده كه اميد است با اتكا به خداوند بتوان مدارج پيشرفت را در اين صنعت به همراه ديگر همكاران جهت اداي وظيفه به جامعه و بي نيازي به صنايع خارجي طي نمايد.

کلمات قابل جستجو

 • شرکت کلرآب
 • کلرآب
 • کلراب
 • پیمانکار
 • تأسیسات آب و فاضلاب
 • تجهیزات آب و فاضلاب
 • تأسیسات
 • آب و فاضلاب
 • همکاری
 • آب
 • فاضلاب
 • ارتباط با صنعت
 • خدمات فنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی