شرکت سبز گستر جنگل

شرکت سبز گستر جنگل بعنوان بزرگترین مرکز تولید، فروش و صادرات ورمی کمپوست گیاهی می باشد.
محصولات شرکت:
- کپسول ارگانیک
- کمپوست گیاهی
- کود مایع ارگانیک
- نهال پالونیا فورتونی
- مالچ رنگی ارگانیک

کلمات قابل جستجو

  • سبز گستر جنگل
  • ورمی کمپوست
  • کود
  • کود مایع
  • ارگانیگ

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی