شرکت کیمیا ره آورد ایرانیان

شرکت کیمیا ره آورد ایرانیان در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، صنعتی، ایمنی و مواد شیمیایی تأسیس شد.
محصولات شرکت:
- آب مقطر گیری
- چیلر آزمایشگاهی
- ژرمیناتور، انکوباتور
- دستگاه اندازه گیری سطح برگ
- شیکر انکوباتور یخچالدار
- و...

کلمات قابل جستجو

  • کیمیا ره آورد ایرانیان
  • تجهیزات
  • آزمایشگاه
  • تجهیزات آزمایشگاهی
  • چیلر
  • انکوباتور
  • ایمنی
  • شیمیایی
  • مواد شیمیایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی