شرکت دقیق شیمی آزما

امكانات آزمایشگاهی شرکت دقیق شیمی آزما، مشتمل بر تجهیزات کامل آماده سازی نمونه، آنالیز دستگاهی و آنالیز شیمی تر و تجزیه اکسیدهای اصلی می باشد. علاوه بر موارد ذکر شده این شرکت به واسطه تجهیزات پیشرفته خود، قادر به انجام طیف گسترده ای از آنالیز نمونه های معدنی و نمونه های زیست محیطی تا حد تشخیص PPb می باشد.
خدمات شرکت:
- آنالیز شیمیایی به روش XRF
- آنالیز شیمیایی به روش سیستم جذب اتمی شعله (F-AAS) تا حد تشخیص PPM
- آنالیز شیمیایی به روش سیستم هیدرید ژنراتور (VGA)
- برگزاری دوره های تخصصی محلول سازی
- آنالیز شیمیایی به روش اسپکتروسکوپی نشر اتمی ( AES)
- و...

کلمات قابل جستجو

  • دقیق شیمی آزما
  • تجهیزات
  • آنالیز شیمیایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی