شرکت دمنده

محصولات شرکت دمنده:
- تجهیزات صنعتی:هواکش صنعتی، سانتریفیوژ یک طرفه بک وارد، سانتریفیوژ، فن ترانس، هواکش اکسیال و...
- تجهیزات تأسیساتی: سانتریفیوژ، دندان اره ای، هواکش سقفی رادیال و...
- تجهیزات خانگی: هواکش خانگی فلزی، فن بین کانالی لاین ونت، لوله ای مدل توربو و..

کلمات قابل جستجو

  • دمنده
  • تجهیزات
  • فن
  • هواکش
  • سانتریفیوژ

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی