شرکت دانش گستر

شرکت دانش گستر، در زمینه تهیه و توزیع تجهیزات و اقلام مورد نیاز آزمایشگاه های شیمی، صنایع کشاورزی، مواد غذایی، بهداشتی و فعالیت دارد.
برخی محصولات این شرکت به شرح ذیل است:
- ترازو ها
- الک و شیکر الک
- Ph متر هدایت سنج
- BODمتر
- COD متر
- کدورت سنج
- ترمومتر و رطوبت سنج
- اتوکلاو های استاندارد
- اسپکتروفتومتر

کلمات قابل جستجو

  • شرکت دانش گستر
  • تجهیزات آزمایشگاه
  • ترازو
  • الک
  • Ph متر
  • هدایت سنج
  • BODمتر
  • COD متر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی