شرکت دقت آزما

شرکت فنی و مهندسی دقت آزما در زمینه طراحی، ساخت و تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی در رشته های مختلف صنعتی و دانشگاهی به فعالیت می پردازد.
محصولات شرکت:
- آزمایشگاه محیط زیست
- آزمایشگاه کنترل فرایند
- آزمایشگاه عملیات واحد
- آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک
- آزمایشگاه انرژی های نو
- و ...

کلمات قابل جستجو

  • دقت آزما
  • طراحی
  • آزمایشگاه
  • محیط زیست
  • انرژی
  • آزمایشگاه محیط زیست

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی