شرکت دهقان ورز

شرکت دهقان ورز، در زمینه تولید ماشین های کشاورزی، موتورهای دیزل، مونتاژ، تست و...فعالیت می کند.
برخی محصولات این شرکت:
- تراکتور باغی
- دروگر
- تراکتور دوچرخ
- علف چین
- خیش
و...

کلمات قابل جستجو

  • شرکت دهقان ورز
  • ماشین کشاورزی
  • تراکتور
  • علف چین
  • ماشین های کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی