شرکت دیاکو پایش پارس

شرکت دیاکو پایش پارس با استفاده از تجهیزات روز دنیا و روش های استاندارد آماده ارائه خدمات در حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و استقرار سیستم های مدیریتی می باشد.شرکت دیاکو پایش پارس همچنین در زمینه آموزش، استقرار سیستم های مدیریتی، انجام ارزیابی های HSE، انجام پروژه هاي شناسايي و ارزيابي ريسك با استفاده از متدهاي ويليام فاين، FMEA,HAZOP، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور، پژوهش، خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای، مشاوره های زیست محیطی صنایع، ممیزی و استقرار سیستم های بین المللی (HSE, ISO, ...)، فروش تابلو، پوستر و علائم ایمنی فعایت می کند.

کلمات قابل جستجو

 • شرکت دیاکو پایش پارس
 • بهداشت
 • ایمنی
 • محیط زیست
 • استقرار سیستم های مدیریتی
 • آموزش
 • ارزیابی های HSE
 • ارزيابي ريسك
 • ويليام فاين
 • FMEA
 • HAZOP
 • مشاغل سخت و زیان آور
 • پژوهش
 • خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای
 • مشاوره های زیست محیطی صنایع
 • استقرار سیستم های بین المللی
 • تابلو
 • علائم ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی