شركت دريا پالا انرژی

شركت دريا پالا انرژی در زمينه ارائه خدمات مهندسی و اجرا در حوزه های زير فعاليت می نمايد:
- تصفيه خانه های آب و فاضلاب و پساب های صنعتی
- شبكه توزيع آب شهری و صنعتی
- پروژه های زيست محيطی
- طرح های توليد نيرو
- نفت و گاز و پتروشيمی
- خطوط انتقال نفت و گاز

کلمات قابل جستجو

  • دريا پالا انرژی
  • آب و فاضلاب
  • پساب
  • تصفیه
  • محیط زیست

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی