مرکز تخصصی طب کار دکتر عظیم زاده

طب کار دکتر عظیم زاده همواره با توجه به اهداف والای سلامت شاغلین و گسترش فرهنگ سلامت محور در بین کارفرمایان و کارگران در راستای گسترش فعالیت های تخصصی و انجام پروژه های معاینات دوره ای (طب کار) نیز می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • طب کار دکتر عظیم زاده
  • دکتر عظیم زاده
  • طب کار
  • مرکز طب کار
  • مرکز تخصصی طب کار
  • معاینات شغلی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی