مرکز تخصصی طب کار دکتر حبیب الهی

مرکز تخصصی طب کار دکتر حبیب الهی از سال 1392 در راستای ارتقاء سطح سلامت کیفی و کمی خدمات سلامت کار با استناد به آیین نامه مراکز تخصصی طب کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس گردید.
خدمات:
- مجهز به امکانات پیشرفته جهت معاینات طب کار
- معاینات بدو استخدام
- معاینات دوره ای
- خدمات کارت سلامت
- معاینات اختصاصی
- معاینات بازگشت به کار
- و...

کلمات قابل جستجو

  • مرکز تخصصی طب کار دکتر حبیب الهی
  • طب کار
  • خدمات کارت سلامت
  • معاینات شغلی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی