گروه مهنسی سرو صنعت

خدمات شرکت مهندسی سرو صنعت
- طراحی و اجرای سیستمهای ارتینگ در صنایع مختلف
- تست سیستم ارت و اندازه گیری مقاومت الکترودها
- صدور تاییدیه وزارت کار

کلمات قابل جستجو

  • ارت
  • ایمنی
  • برق
  • مهندسی سرو صنعت
  • سیستمهای ارتینگ

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی