گروه مهنسی سرو صنعت

خدمات شرکت مهندسی سرو صنعت
- طراحی و اجرای سیستمهای ارتینگ در صنایع مختلف
- تست سیستم ارت و اندازه گیری مقاومت الکترودها
- ارت سنجی یزد کرمان
- صدور تاییدیه وزارت کار
- طراحی سیستم صاعقه گیر
- آموزش ایمنی عمومی کارگران
- آموزش ایمنی برق

کلمات قابل جستجو

  • ارت
  • ایمنی
  • برق
  • مهندسی سرو صنعت
  • سیستمهای ارتینگ
  • تست ارت
  • ارت سنجی
  • صاعقه گیر
  • تست و طراحی ارتینگ

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی