گروه صنعتی ابتکار آب

گروه صنعتی ابتکار آب در زمینه مشاوره، ساخت و اجرای دستگاه های تصفیه آب و پساب صنعتی، تولید و بسته بندی آب معدنی و انواع نوشیدنی های گازدار و بدون گاز، فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • گروه صنعتی ابتکار آب
  • دستگاه تصفیه آب
  • پساب صنعتی
  • بسته بندی آب معدنی
  • بسته بندی نوشیدنی
  • بهداشت
  • فاضلاب
  • محیط زیست

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی