شرکت اجراکاران جنوب

شرکت اجراکاران جنوب فعال در زمینه آتش نشانی، امداد و ایمنی است.
خدمات شرکت:
- طراحی و ساخت خودروهای آتش نشانی
- تعمیر و بازسازی خودروهای آتش نشانی
- اجاره و کرایه خودروهای آتش نشانی
- فروش تجهیزات آتش نشانی
- تأمین نیرو و بهره برداری از ایستگاه های آتش نشانی
- مکانیزاسیون واحدهای آتش نشانی با نرم افزار تاوا
- فروش و تأمین محصولات و تجهیزات شرکت WINMATE

کلمات قابل جستجو

  • اجراکاران جنوب
  • ایمنی
  • آتش نشانی
  • تجهیزات
  • طراحی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی