انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران

انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق در سال 1377 به همت تعدادی از تولید کنندگان این رشته تأسیس گردید. انجمن تحت شماره 174-2/3-32 در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی به ثبت رسیده و در چهارچوب اساسنامه مورد پذیرش وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت آن وزارتخانه برنامه های خود را پیش می برد. آخرین ویرایش اساسنامه انجمن در سایت انجمن در دسترس می باشد.
خدمات انجمن:
- مشاوره حقوقی
- مشاوره مالیاتی
- مشاوره گمرکی
- مشاوره بیمه ای
- مشاوره استوک
- مناقصات و مزایدات

کلمات قابل جستجو

  • تابلوهای برق ایران
  • مشاوره
  • انرژی
  • انجمن صنفی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی