انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران

انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران در راستای ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و به منظور اشتراک گذاشتن دانش و علوم انرژی، از افراد علاقه­ مند و دارای حداقل مدرک کارشناسی در تمام رشته­ های مهندسی، اقتصاد، انرژی، محیط زیست و رشته های وابسته جهت عضویت، دعوت بعمل می­ آورد.
مزایای عضویت در انجمن مدیریت مصرف انرژی :
- شرکت در دوره های تخصصی و اعطای گواهینامه
- دریافت بولتن بهسامان و سایر انتشارات
- ارائه مقاله و شرکت در سمینارها
- آشنائی با دیگر متخصصین دست اندرکار
- دسترسی به اخبار مدیریت مصرف انرژی

کلمات قابل جستجو

  • انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران
  • انرژی
  • انجمن
  • محیط زیست
  • اقتصاد

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی