شرکت ایمن گستران

شرکت ایمن گستران با هدف گسترش ایمنی و ارتقاء سیستم حمل و نقل ترافیکی با بهبودی در امنیت راه ها، بهینه سازی در عبور و مرور ترافیک، تهیه و تولید تابلو و علائم انتظامی و جاده ای، چراغ راهنمایی، پروژه های عمرانی، زیبا سازی اماکن عمومی، مراکز تفریحی و ورزشی، روشنایی پارک ها و فضای سبز و نصب مبلمان شهری بر اساس ضوابط معاونت حمل و نقل ترافیک و شهرداری های آغاز به فعالیت کرده است.
محصولات شرکت:
- سرعت گير
- استاپر
- چشم گربه
- استوانه ایمنی
- تابلوهای ترافیکی
- چراغ راهنمایی و رانندگی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • ایمن گستران
  • ایمنی
  • خدمات شهری
  • تجهیزات
  • علایم ترافیکی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی