شرکت مهندسی ایمن تجهیز افق

شرکت مهندسی ایمن تجهیز افق در زمینه های زیر فعالیت می کند.:
- تهیه و تأمین کلیه ملزومات حفاظت فردی شامل: انواع دستکش، کفش، عینک، گوشی، کمربند، ماسک و...
- تهیه، ساخت و نصب انواع تابلوهای ایمنی و هشداردهنده با سایزهای مختلف و استاندارد
- تأمین نیروی انسانی متخصص و نگهداری تجهیزات و تأسیسات و مراکز مربوط به hse
- و ...

کلمات قابل جستجو

  • ایمن تجهیز افق
  • کمربند هارنس
  • لباس سردخانه
  • تجهیزات ترافیکی
  • دستکش ایمنی
  • کفش ایمنی
  • ماسک ایمنی
  • و سایل حفاظت فردی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی