شرکت ایمن تاش سپاهان

شرکت ایمن تاش سپاهان (سیپیکو) در سال ۱۳۶۷ با هدف تولید انواع مواد شیمیایی تأسیس گردید. این شرکت در فاز اول، تولید مواد شیمیایی اطفاء حریق شامل انواع پودرهای خشک شیمیایی و انواع فوم های اطفاء حریق را با ظرفیت تولید ۶ هزار تن در سال شروع نمود.
محصولات شرکت:
- مواد شیمیایی آتش نشانی (انواع پودر و کف)
- مواد شیمیایی حفاری
- آنتی فوم و دیفومر
- مواد مختلف اتوکسیله
- انواع فوم بتون
- فوم بتون پروتئینی
- فوم بتون شیمیایی

کلمات قابل جستجو

  • ایمن تاش سپاهان
  • مواد شیمیایی
  • اطفاء حریق
  • آتش نشانی
  • آنتی فوم
  • پودر شیمیایی
  • فوم بتون
  • آتشنشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی