بهداشت محیط

- کارشناسی مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- متمایل به فعالیت در زمینه تحقیقات علمی و سایر فعالیتهای مرتبط به رشته های بهداشت محیط، محیط زیست و HSE

کلمات قابل جستجو

  • کارجو
  • بهداشت محیط

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی