انجمن ملی دانش آموختگان محیط زیست

انجمن ملی دانش آموختگان محیط زیست با عنوان حمایت از اشتغال فارغ التحصیلان محیط زیست، با عضویت تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته محیط زیست در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین اساتید این رشته آغاز به فعالیت کرده است.مهمترین اهداف این انجمن در راستای اشتغال فارغ التحصیلان محیط زیست است.متخصصانی که همگام با فعالیت در زمینه محیط زیست دغدغه شان حفظ و نگهداری محیط زیست است.اهداف اصلی کمپین را میتوان الزام آموزش و پرورش به استفاده از فارغ التحصیلان محیط زیست جهت تدریس درس انسان و محیط زیست دوره دوم دبیرستان،ایجاد نظم مهندسی محیط زیست به خاطر اهمیت والای این مبحث و منسجم نمودن نیروهای متخصص جهت اجرای اصول محیط زیست، الزام کارخانه ها و تولیدی های کوچک و بزرگ به استفاده از نیروی متخصص محیط زیست برای نظارت بر روند فعالیت و استانداردهای زیست محیطی لازم اجرا نام برد.

کلمات قابل جستجو

  • انجمن ملی دانش آموختگان محیط زیست
  • محیط زیست
  • کاریابی
  • کارآفرینی
  • NGO
  • فارغ التحصیلان

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی