شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی (فن پایا )

شرکت "فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی" (فن پایا ) با عنوان « گروه تحقیقاتی فناوری های کنترل آلودگی هوا» به عنوان شرکت دانشگاهی خود گردان آغاز به کار نمود و در طول چند سال با بهره گیری از اساتید مجرب دانشگاهی و نیروهای متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی، در زمینه سنجش آلاینده های محیط زیست در بخش هوا، آب، فاضلاب، خاک و عوامل زیان آور محیط کار به عنوان یکی از آزمایشگاه های معتمد سازمان محیط زیست تبدیل شد.
- خدمات آزمایشگاهی: خدمات آزمایشگاهی: پایش طرح خوداظهاری، آزمایشگاه شیمی فیزیک، آزمایشگاه میکروبی و میکروبیولوژی، آزمایشگاه کروماتوگرافی گاز، آزمایشگاه فلزات سنگین، آزمایشگاه هوا، منابع ساکن، گاز خروجی دودکش، ذرات خروجی دودکش، آزمایشگاه هوا، منابع متحرک (خودرویی) و آزمایشگاه هوای محیط، صوت
- خدمات مهندسی: راهبری تصفیه خانه، اجرای نیروگاه های خورشیدی، طراحی و ساخت غبارگیر (بگ فیلتر)، مدیریت پسماند و استحصال بیوگاز
- خدمات تولید: دستگاه هوشمند پایش غبار خروجی دودکش صنایع، دستگاه غبارسنج محیطی پرتابل، دستگاه گازسنج محیطی پرتابل، دستگاه تصفیه هوا و بخارساز خانگی و...

کلمات قابل جستجو

  • فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی (فن پایا )
  • آزمایشگاه
  • تصفیه
  • محیط زیست
  • تجهیزات
  • آب و فاضلاب
  • طراحی
  • پسماند

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی