شرکت پاکاب فراز قشم

شرکت پاکاب فراز قشم فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن صنعتی، ساخت دستگاه های آب شیرین کن دریایی و تاسیسات جانبی مربوطه و با هدف جلب رضایت مصرف کنندگان و ارتقاء و بهبود کیفی آب تولیدی مورد نیاز واحدهای صنعتی آغاز نموده است.شرکت پاکاب فراز قشم همچنین در زمینه ساخت دستگاه آب شیرین کن صنعتی و دریایی سیستمهای UF و DF و ... نیز فعالیت میکند.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت پاکاب فراز قشم
  • تصفیه
  • تصفیه آب و فاضلاب
  • آب شیرین کن
  • ارتباط با صنعت
  • آب شیرین کن دریایی
  • طراحی
  • آب و فاضلاب
  • تجهیزات آب و فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی