شرکت فراز پلیمر فردوس

محصولات شرکت فراز پلیمر فردوس:
- لوله های پلی اتیلن
- اتصالات پلی اتیلن
- آزمایشگاه

کلمات قابل جستجو

  • فراز پلیمر فردوس
  • لوله پلی اتیلن
  • اتصالات پلی اتیلن
  • آزمایشگاه
  • پلی اتیلن

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی