شرکت فردان فراگستر البرز

خدمات شرکت فردان فراگستر البرز:
- محیط زیست
- مشاوره، طراحی، نصب و اجراء سیستم های تصفیه فاضلاب انسانی و صنعتی
- بگ فیلتر و غبارگیر های صنعتی
- پایش آنلاین

کلمات قابل جستجو

  • فردان فراگستر البرز
  • محیط زیست
  • مشاوره
  • طراحی
  • تصفیه
  • تصفیه فاضلاب
  • بگ فیلتر
  • غبارگیر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی