شرکت فرداسازان واحد

خدمات شرکت فرداسازان واحد:
- نصب انشعاب فاضلاب
- چاه: چاه های فاضلابی باکول و بدون کول، چاه های آب باکول و بدون کول و چاه ارت
- حفاری: حفاری لوله های آب، حفاری لوله گاز و...
- لوله کشی: لوله کشی فاضلاب، لوله کشی آتش نشانی و...
- سمپاشی: سمپاشی منازل، سمپاشی منهول فاضلاب و سمپاشی باغ ها و درختان
- تخریب کاری و خاک برداری: خاک برداری چاه های فاضلابی، خاک برداری انواع نخاله ها و خاک برداری انواع چاه ها
- فضای سبز
- و...

کلمات قابل جستجو

  • فرداسازان واحد
  • آتش نشانی
  • سمپاشی
  • منهول

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی